Header

Vrhovni sud Crne Gore

Vrhovni sud Crne Gore Zvanični sajt

Action Bar

Pregled Sadržaja

U svim sudovima u Crnoj Gori, u skladu sa preporukama Ministarstva zdravlja, u cilju sprječavanja širenja korona virusa (COVID-19), uvodi se poseban režim rada u periodu od 16. marta 2020. do 30 marta 2020. godine.

Predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica, uz prethodnu konsultaciju sa predsjednicima sudova, utvrdila je mjere koje se odnose na rad pojedinačnih sudova.

Akt o radu sudova u navedenom periodu možete preuzeti ovdje.

NAPOMENA: Mjera br. 4, koja se odnosi na prijem pismena putem Pošte Crne Gore i elektronske pošte, služi obezbjeđenju pristupa sudu građanima - strankama, punomoćnicima-advokatima i učesnicima postupka, koji predstavljaju ranjive kategorije stanovništva, kao i olakšanju rada pisarnicama u kojima zaposleni mogu koristiti pravo na plaćeno odsustvo, shodno Naredbi Ministarstva zdravlja za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog Koronavirusa. 

U radno vrijeme, pisarnice su otvorene i blagovremeno i uredno izvršavaju povjerene poslove. 

Language Selector