Header

Vrhovni sud Crne Gore

Vrhovni sud Crne Gore Zvanični sajt

Action Bar

Pregled Sadržaja

Postupajući u skladu sa naredbama i preporukama Ministarstva zdravlja za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja COVID-19, obavještavamo građane da se od 20.03.2020. godine pa nadalje, obustavlja prijem stranaka u pisarnici Vrhovnog suda.

Podsjećamo, u skladu sa ranije donijetim mjerama, Vrhovni sud Crne Gore će  pismena primati putem Pošte Crne Gore i elektronske pošte: vrhsud@sudstvo.me

Kontakt telefon pisarnice je 020/665-388.

Rad suda odvija se na način da se obezbijedi zakonito, efikasno i nesmetano vršenje poslova, uz puno poštovanje donijetih naredbi i preporuka Ministarstva zdravlja.

Zahvaljujemo svim građanima na razumijevanju i saradnji.

#coronainfocg

Language Selector